Супервізор (м. Київ)

Конвіктус – це неурядова організація, яка  працює у трьох країнах світу – Швеції, Естонії та Україні, надаючи підтримку уразливим верствам населення для покращення якості їх життя та здоров’я. Діяльність організації в Україні бере початок з 2006 року.  Вже 10 років Конвіктус є надійним партнером державних установ та громадських організацій у реалізації програм протидії ВІЛ-інфекції, туберкульозу, інших соціально-небезпечних хвороб, реінтеграції колишніх ув’язнених у суспільство та надання допомоги жінкам, які постраждали від насильства.

 

ОСНОВНІ ПОСЛУГИ:

 • Проведення планової зовнішньої групової супервізії тривалістю від 2 до 3 годин для 10 менеджерів 1 раз на місяць;
 • Проведення планової зовнішньої групової супервізії тривалістю від 2 до 3 годин для 10 соціальних працівників 1 раз на місяць;
 • Заповнення «Картки проведення супервізії» після кожної групової супервізії;
 • Підготовка щоквартальної аналітичної записки за результатами проведених супервізій.
 • Надання рекомендацій керівнику з різних питань.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

 • Практичний досвід проведення супервізії у сфері надання соціальних послуг не менше 2 років.
 • Досвід консультативної роботи не менше 2 років.
 • Досвід вирішення спірних ситуацій, що позначаються на діяльності організації.
 • Володіння знаннями й навичками щодо соціально-психологічних характеристик, методів роботи з різними категоріями осіб (в тому числі з активними споживачами наркотиків, ВІЛ-інфікованими, працівниками секс-бізнесу, звільненими з місць позбавлення волі).
 • Рекомендації будуть перевагою.

 

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ:

 • Демонстрація емпатії.
 • Структурування розмови.
 • Аналіз ризиків під час прийняття рішень.
 • Підсумовування, надання інформації.
 • Дотримання професійних та часових меж.
 • Надання професійної та емоційної підтримки.
 • Дотримання конфіденційності.
 • Дотримання антидискримінаційного підходу щодо віку, гендеру, статі, етнічної, сексуальної та релігійної приналежності працівника.

 

МИ ПРОПОНУЄМО:

 • Погодинну оплату.
 • Забезпечення матеріально-технічною базою.

 

Ваше резюме надсилайте на електронну адресу vacancy@convictus.org.ua

до 23 лютого 2018 року включно